Prelungire autorizație de construcție

  • Cerere tip - prelungire autorizație de construire;
  • Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilităţii Autorizaţiei de construire/desfiinţare;
  • Documentaţia tehnică derivată din D.A.T.C./D.A.T.D;
  • Autorizația de construire;
  • Dovada achitării taxei.