Plata online

Dețineți un cont de utilizator verificat pe platforma de servicii electronice?

Ce servicii aveți la dispoziție:

  • Puteți consulta situația fiscală la zi: impozite și taxe datorate către bugetul local; situația plăților efectuate; situația bunurilor aflate în patrimoniul dumneavoastră, a taxelor sau a amenzilor; diverse acte administrative emise de administrația locală (decizii de impunere, certificat fiscal, etc);
  • Puteți face plăți electronice, cu un card bancar, pentru toate categoriile de sume datorate bugetului local: impozite şi taxe locale, chirii, redevenţe concesiuni, amenzi etc.

De asemenea aveți posibilitatea de a efectua plăți electronice pentru:

  • impozite locale
  • taxe locale
  • amenzi
Consultarea situației fiscale și plata impozitelor și taxelor

Nu dețineți un cont de utilizator pe platforma de Servicii electronice