Prelungire certificat de urbanism

  • Cerere tip;
  • Act de identitate;
  • Certificatul de urbanism;
  • Document privind achitarea taxei.